دانلود رایگان تحقیق آشنایی با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود رایگان تحقیق آشنایی با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق را مشاهده می نمایید.
دانلود رایگان تحقیق آشنایی با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق|50541891|ln

نام فایل : آشنایی با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 52


حجم : 2 مگابایت
آشنایی با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق

بخشهای مختلف يک سيستم قدرت الکترِيکی
تولید انرژی الکتریکی

انتقال انرژی الکتریکی

توزیع انرژی الکتریکی
مشخصه های تأثيرگذار بر توليد و انتقال
سه شاخص اصلي در تغذيه برق وجود دارد كه اگر چه واضح است،اثر قابل توجهي در مهندسي تغذيه برق دارد. آنها عبارتند از:

الف- برق، برخلاف آب و گاز قابل ذخيره سازي نيست و توليد كننده در هر زمان كنترل كمی روی بار دارد. مهندسان كنترل ملزم هستند تا توان خروجي ژنراتورها را برابر با بار متصل شده با ولتاژ و فركانس معين تنظیم کنند. سختي اين كار با مطالعه نمودارهاي تغييرات روزانه بار مشخص مي­شود.
مشخصه های تأثيرگذار بر توليد و انتقال (ادامه)
ب- يك افزايش پيوسته در تقاضا براي برق سالانه وجود دارد. اگر چه در بسياري از كشورهاي صنعتي نرخ افزايش مصرف برق در سالهاي اخير كاهش يافته است، ولي حتي در كشورهاي با كمترين رشد مصرف، برق مصرفي به مقدار قابل توجهي در حال افزايش است. بنابراين يك روند افزاینده و پيوسته در مقدار تجهیزات تولید برق وجود دارد.


مشخصه های تأثيرگذار بر توليد و انتقال (ادامه)
ج- مسئله توزيع برق و طبيعت سوخت موجود از اهميت بالايي برخوردار است.از آنجائيكه سوخت های فسیلی و زغال سنگ در نواحي­ استخراج مي­شود كه لزوماً در مركز باراصلي نيست و برق هيدروالكتريك توليدي از سدها معمولاً از نواحي مراكز بارهاي بزرگ دور است، شركتهای برق با مشكل برپا كردن پستهاي برق روبرو شده و مجبور به انتقال توان در فواصل طولاني و مشكلات اقتصادي مربوط به آن را خواهند داشت.
مشخصه های تأثيرگذار بر توليد و انتقال (ادامه)
د- در سالهاي اخير ملاحظات زيست محيطي تأثير قابل توجهي در جايابي محل پستهاي برق، هزينه ساخت، و بهره برداري از واحدهاي توليد برق داشته است.
طراحي شبكه برق از تأثيرهاي حاصل از طي مراحل قانوني قبل از شروع پروژه نيز تأثير پذيرفته است. مخصوصاً امروزه سئوال اينكه اثر زيست محيطي واحدهاي تولید برق چقدر اهميت دارد، مطرح شده است.

تبديل انرژي الکتريکی
انرژی از حالتهای مختلف:
(مکانیکی ،حرارتی، پتانسیل، جنبشی، شیمیایی، فسیلی....)

قابل تبدیل به انرژی الکتریکی است

تبديل انرژي بوسيله بخار (نيروگاه های بخاری)
احتراق سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ ، گاز، يا نفت در مولد بخار باعث ايجاد بخار با درجه حرارت و فشار بالا شده كه به توربين بخار هدايت ميشود. نفت داراي مزيت هاي اقتصادي است چرا كه ميتواند از محل تصفيه از طريق خط لوله به طرف مولد هاي بخار در ايستگاه توليد برق تلمبه زده شود.


Combustion gases to precipitator
and stack Stop valve
Preh eat ed air St ep-up t ransio rmer Tran smi ssio n system Coo ling to wer Circuit brea ker Con t rol valve Feed water Steam Bo iler Fu rn ace

Feed wat er pu mp
تبديل انرژي بوسيله بخار (نيروگاه های بخاری) -ادامه
افزايش بازده حرارتي در اثر استفاده از بخار در بالاترين فشار و دماي ممكن به وجود ميآيد. همچنين، براي ساختن اقتصادي توربين ها، از توربينهاي با اندازه هر چه بزرگتر و در نتيجه هزينه سرمايه گذاری اوليه بیشتر و هزینه بهره برداری كمتر استفاده شود.
در نتيجه واحدهاي توربين با ژنراتور بااندازه MW500 و بيشتر در حال حاضر مورد استفاه قرار مي­گيرند. راندمان توربين­هاي بخار با ظرفيت MW100 و بيشتر بااستفاده از حرارت دادن دوباره بخاري كه تا حدودي منبسط شده است توسط يك واحد باز گرمکن افزايش مي يابد. بخار دوباره حرارت داده شده سپس به سمت توربين بازگردانده ميشود و وارد قسمت ديگر توربين با فشار كمترشده در آنجا منبسط و انرژی آن تبدیل به انرژی مکانیکی ميشود.
تبديل انرژي به وسيله آب (نيروگاه های آبی)
احتمالاً قديمي ترين روش تبديل انرژي استفاده از قدرت آب است. در ايستگاه هيدروالكتريك انرژي آب بصورت رايگان در دسترس است. اين ويژگي جذاب هميشه به گونه اي توسط هزينه های بالاي سرمايه گذاری اولیه جهت ساخت نیروگاه، بخصوص هزینه های ساختمانی نیروگاه، تحت تاثیر قرار گرفته است. متاسفانه شرايط جغرافيايي لازم براي نیروگاه هيدروالكتريك بطور معمول پيدا نميشوند.

نیروگاه آبی به دوصورت استفاده از ” ذخیره آب پشت سد“ و“ نیروگاه جریانی ” مورد استفاده قرار می گیرند

يك راه معمول استفاده از انرژي آب،سیستم تلمبه-ذخيره اي است كه استفاده ازانرژی آب در شرايط غیر معمول را قادر مي سازد.
توربين هاي گازي (نيروگاه های گازی)
استفاده از توربين گازی به عنوان محرك اوليه داراي مزيت هاي خاصي نسبت به نیروگاههای بخاري است،اگرچه استفاده از آنها در حالت کار دایم کمتر اقتصادی است.
مهمترين مزيت توربين گازی در توانايي آن در راه اندازي و تغذیه سريع بار است. بنابراين توربين های گازی می توانند مورد استفاده براي مقابله با قله­هاي بار قرار گیرند.
از نقطه نظر اقتصادي مطلوب تر است كه با راه اندازي توربين هاي گازي که قادر هستند 2 دقیقه بعد از راه اندازی قله هاي بار را تغذیه کنند استفاده کنیم .
نيروگاه اتمي
استفاده از انرژي اتمي در توليد برق بطور چشم گيري در حال گسترش است. در اکثر این نیروگاه ها انرژي اتمی اساساً براي توليد بخار براي توربين ها استفاده مي­شود.
با افزایش ظرفیت توربینها،استفاده از توربينهاي بخار با محور افقي چند مرحله اي با سطوح فشار متفاوت روي يك محور معمول شده است.
استفاده از انرژی اتمی در نیروگاه اتمی به دو روش قابل بهره برداری است


توليد انرژی اتمی بروش شكست هسته(Fission)
تا به حال توان به صورت موفقيت آميز فقط از طريق عمل شكستن هسته كه مربوط به تقسیم هسته يك اتم است بدست آمده است.
در مقايسه با فرآيندهاي شيميایي مقدار زيادي انرژي به ازاي هر بار فعل و انفعال روي يك اتم باهر یک از دو عمل تركيب ویا شکستن هسته بدست مي­آيد
....مطالب دیگر:
📎جزوه مبانی نظري معماري📎جزوه معماري منظر📎جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست📎جزوه عناصر جزئيات رشته معماری📎جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری📎جزوه درك عمومی معماری📎جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری📎جزوه زبان تخصصی هنر معماری📎جزوه ایستایی معماری📎جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری📎جزوه معماری فولدینگ رشته معماری📎آمار و روشهاي کمی در کتابداري(قسمت اول)📎فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📎کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📎مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📎مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📎منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📎سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📎مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)📎زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)📎جزوه میکروبیولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی📎جزوه مهندسی صنایع غذایی📎جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی📎جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی📎مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی